Sion

Sion

> bedrijven-info > brancheorganisaties

Brancheorganisaties
Category=Brancheorganisaties RSS feed
1 Co÷peratieve zandschippersbond [Edit]Brancheorganisaties
De C.Z.B. is een co÷peratieve organisatie van binnenvaartschepen, die vooral werkzaam is in de handel en transport van zand, grind, en wegenbouwmaterialen.
2Source http://www.lto.nl/ LTO Nederland [Edit]Brancheorganisaties
LTO Nederland is de organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers. LTO Nederland is een van de drie ondernemingsorganisaties van ons land.
3 Nationaal Co÷peratieve Raad [Edit]Brancheorganisaties
In de NCR worden zaken van gemeenschappelijk belang inzake het co÷peratief ondernemerschap besproken. Het bestuur stelt het beleid voor de belangenbehartiging vast. Het NCR-stafbureau ondersteunt de beleidsontwikkeling. Hiertoe zijn diverse commissies ingesteld welke bestaan uit vertegenwoordigers van de leden (onder meer op juridisch en internationaal terrein).
4 NBOV [Edit]Brancheorganisaties
De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging, de NBOV, is een organisatie die zich sterk maakt voor alle ambachtelijke (banket)bakker-ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
5Source http://www.nmnh.nl/ Ned mij voor Nijverheid en handel [Edit]Brancheorganisaties
Nijverheid en Handel bundelt het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheden en de vrije beroepen en bevordert informatie, discussie en initiatief over actuele economische thema's via regionale en landelijke bijeenkomsten en publicaties.
6Source http://www.nav.nl/ Nederlands Akkerbouw Verbond [Edit]Brancheorganisaties
7Source http://www.platformbiologica.nl/ Platform Biologica [Edit]Brancheorganisaties
Biologica is de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding. Gezamenlijk werken biologische boeren, handelaren, verwerkers en detaillisten aan het vergroten van de bekendheid en de markt van het biologische product.
8 SSZ [Edit]Brancheorganisaties
Het SSZ (Studiecentrum Snacks en Zoetwaren) is een stichting ten behoeve van de snacks-en zoetwarenindustrie. De stichting werd in 1965 op initiatief van een 10-tal fabrikanten opgericht. Het SSZ heeft tot taak de distributie en consumptie van snacks en zoetwaren te bestuderen.